top of page

Условия за ползване

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от Верди услуги посредством уебсайт за онлайн поръчки „www.verdi.bg” („Общите условия”) и урежда отношенията между Верди и всеки един от потребителите на уебсайта www.verdi.bg
  ХОРЕКА ИНВЕСТ ООД, гр. Пловдив, ул. “Барикадите №18” което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него сайт: http://verdi.bg
ХОРЕКА ИНВЕСТ ООД, гр.Пловдив, ул. “Барикадите №18”
ЕИК: 206093515
МОЛ: Валентин Гаджонов

Доставки на адрес се извършват  в района на град Пловдив 
Работно време от 11.00 до 21.00 часа.

Цени на доставки и начин на плащане:

Пловдив – за разстояние до 7 км от центъра на града- 4.50 лева. На по-голямо разстояние е възможно допълнително таксуване на поръчката. 
Няма минимaлна цена за поръчка.
При доставка се заплаща само в брой, в български лева. Други платежни средства не се приемат. Цените, публикувани в сайта, са с включен ДДС.

Времето за доставка.

За територията на Пловдив времето за доставка е 40 минути при нормално натоварен статус, 50 минути при слабо натоварен, 60 минути при силно натоварен и 75 минути при много силно натоварен.
Изключения се правят при поръчки, които изискват по-голям период от време за приготвяне и при поръчки, които трябва да се доставят извън пределите на град Пловдив. В този случай оператор ще се свърже с клиента, за да уведоми за очакваното забавяне.

Рекламации.

При констатиране на несъответствие между направената поръчка и получените продукти както в качествено, така и в количествено отношение, рекламация може да бъде направена на място пред доставчика или на телефон 088 266 0220 до 60 минути след получаване на доставката.
При основателна рекламация Верди се задължава да компенсира потребителя с предоставяне на липсващия, замяна с правилния продукт или замяна с нов продукт във възможно най-кратък срок.
Рекламацията се счита за основателна, само ако предоставите на доставчика поне 2/3 от продукта, от който сте недоволни.

Права и задължения.

Общите условия се считат за приети от всеки един потребител, който е направил и потвърдил своята регистрация на сайта www.verdi.bg.
Верди си запазва правото временно или трайно да преустанови предлагането на услуги чрез сайта www.verdi.bg, като се задължава да уведоми потребителите на същата Интернет страница.
Верди си запазва правото да прекрати регистрацията на потребител, ако има основателна причина за това, без да е нужно предварително предупреждение.
Верди не носи отговорност за забавяне или недоставяне на поръчки при независещи от фирмата обстоятелства и непредвидени такива.
Верди гарантира, вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти по Вашата поръчка в рамките на 2 (два) часа, считано от момента на поръчката. С оглед на това Верди препоръчва да консумирате доставените Ви продукти в рамките на посочения по-горе срок. След този срок Верди не носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти.
Всички изображения, графични елементи, визуализации,текст защитени марки и лога са собственост на Верди и тяхната употреба или части от тях от потребителите може да бъде само за лично ползване. Всяко друго действие ще бъде уредено спрямо действащия Закон за авторското право и сродните му права. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Верди или друг потребител. 


С доброволното въвеждане на своите данни потребителят се съгласява да бъде идентифициран от системата с тези данни. Верди се задължава да съхранява и обработва събраните лични данни според българското законодателство.
Промяната на цени, въвеждането на нови продукти или спирането на сегашни може да бъде направено по всяко време от страна на Верди и влизането им в сила е от момента на въвеждането им на страницата www.verdi.bg.
 

Условия за ползване на www.verdi.bg

 
1. Регистрация.
За използване на услугите на www.verdi.bg и възможността за поръчки чрез сайта трябва задължително да се направи предварителна регистрация. Без регистрация могат да се използват само услугите от точка 1.

1.1. Част от Услугите на Уебсайта verdi.bg се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта verdi.bg – новини, забавни публикации, промоции, информация за предстоящи събития, обучения и семинари или друго предоставено от verdi.bg съдържание, както и Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта verdi.bg; 

При регистрацията си потребителят  посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях потребителят получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по  т.1. 
Активацията на потребителя ще бъдат изпратена на електронната поща, въведена при регистрацията .
Паролата и потребителското име не бива да се предоставят на трети лица. Ако това се случи, потребителят носи отговорност за по нататъшните последствия и възможните злонамерени действия от страна на трети лица.
Забранява се регистрацията под фалшиво или чуждо име. При получаването на информация за нереален профил  Верди има право да закрие потребителския профил.
 
2. Поръчки.
При извършването на първа поръчка онлайн оператор се свързва за потвърждаване по телефона. При липса на отговор поръчката се счита за нереална и бива отказана.
Ако потребител желае да откаже своя поръчка това може да се случи до 3 минути след потвърждаването й на сайта, като се свърже с оператор на 088 266 0220.
Телефон 088 266 0220 се използва само за приемане на поръчки за доставка до адрес. Не се приемат поръчки с лично получаване от обект.

bottom of page